Lečenje hroničnog zatvora je važan deo kliničke gastroenterologije širom sveta. Zatvor mnogim pacijentima stvara fizičke i mentalne teškoće i može značajno da utiče na njihov svakodnevni život i opšte zdravstveno stanje. Veoma često zatvor može da ima nepovoljne posledice ukoliko se rešavanju problema ne pristupi aktivno. Mada se kod problema sa zatvorom samo manji deo pacijenata odlučuje da potraži pomoć lekara, većina njih uzima propisane lekove ili lekove bez recepta kako bi poboljšali svoje stanje.

Uzroci zatvora su mnogobrojni, a mogu da se podele na organske i funkcionalne. Organski zatvor nastaje kao posledica neke bolesti, a funkcionalni zatvor, koji je znatno češći, jest poremećaj za koji je karakteristično naprezanje prilikom pražnjenja creva, grudvasta ili tvrda stolica, osećaj nepotpune ispražnjenosti i retko obavljanje velike nužde bez očiglednih organskih ili strukturnih bolesti.

Sve više ljudi ima problem sa usporenim varenjem i zatvorom. Procenjuje se da od 2 do 30% odrasle populacije pati od funkcionalnog zatvora. U Evropi se čak 17% stanovništva suočava sa tim problemom.

Ljudi neretko ignorišu taj problem misleći da će se rešiti sam od sebe. Ali odlaganje terapije može uveliko da ga pogorša i da produži lečenje. Veoma je važno da se na samom početku pojave simptoma ustanovi da li je reč o organskom ili funkcionalnom zatvoru kako bi mogla da se predloži odgovarajuća terapija. Uvek je to prvo promena životnog stila i prehrambenih navika, a potom i uvođenje najčešće osmotskih laksativa.

Ukoliko se zatvor ne leči na samom početku, već za nekoliko meseci može da postane hroničan, što nije nimalo prijatno. Neretko izaziva i različite posledice koje mogu da budu kratkoročne i dugoročne.

Kratkoročne posledice zatvora mogu da obuhvataju nadutost, bolove, pojavu sluzi ili krvi u stolici ili osećaj hitne potrebe za pražnjenjem creva. Dugoročne posledice zatvora mogu da budu znatno štetnije: neke od njih su hemoroidi (varikozne vene u oblasti analnog otvora i rektuma), analne fisure (pukotine kože oko analnog otvora) ili prolaps rektuma.

Osim toga zatvor znatno smanjuje kvalitet života i ponekad može da bude povezan sa smanjenom aktivnošću i padom radne produktivnosti, kao i teskobom i depresijom.