Uvodni vprašalnik za sodelovanje v raziskavi programa Donat Mg IMUNO