Informirana privolitev

Projekt Donat Mg Imuno

Organizator:
Atlantic Droga Kolinska d.d.
Kolinska ulica 1
1000 Ljubljana

Strokovna ekipa:
Definicija hrane d.o.o.
Radnička 20
10000 Zagreb

Spoštovani,

vabimo vas, da sodelujete v projektu Donat Mg IMUNO.

O projektu Donat Mg IMUNO

Donat Mg izvaja projekt z večjim številom sodelujočih, pri katerem bo vsak udeleženec vključen v 30-dnevni program prehrane in spremembe življenjskega sloga za izboljšanje splošnega zdravja, življenjskih navad, kakovosti življenja ter znanja o pravilni prehrani in imunosti.

Osebe, ki imajo slab prehranski status, slabe prehranjevalne navade, visoko raven stresa in nekatere bolezni, kakovost svojega življenja pogosto ocenjujejo za slabo ali podpovprečno. Nekateri glavni dejavniki, ki slabšajo kakovost življenja, so pomanjkanje energije in koncentracije ter pogoste okužbe.

Med izvajanjem raziskave oziroma programa Donat Mg Imuno se mora udeleženec držati priloženih jedilnikov in načel programa Donat Mg Imuno.

Namen imunoprehrane in te raziskave je odkriti, koliko uravnotežena prehrana, dodatno obogatena z viri antioksidantov, omega-3-maščobnih kislin, vitaminov, mineralnih snovi in bioaktivnih sestavin, neposredno ali posredno vpliva na imunski sistem, kakovost življenja ter spremembo življenjskega sloga in prehranjevalnih navad.

Sodelovanje v tem projektu je popolnoma prostovoljno. Preden se odločite, ali boste sodelovali, je pomembno, da razumete koncept projekta Donat Mg Imuno. Prosimo, da pozorno preberete informacije v nadaljevanju.

Ob prijavi kot sodelujoči jamčite, da sprejemate vse pogoje sodelovanja in da se strinjate z vsemi določbami v spodaj navedenih pravilih sodelovanja pri projektu Donat Mg Imuno. Če se po seznanitvi z informirano privolitvijo odločite, da se boste pridružili projektu in izvajanju programa Donat Mg Imuno, pritisnite gumb „Sprejmem“.

Pri projektu lahko sodelujejo samo polnoletne osebe, ki ne izpolnjujejo nobenega izločitvenega pogoja, oziroma osebe, ki bodo na podlagi izpolnjenega uvodnega vprašalnika izbrane za sodelovanje v raziskavi.

Če boste sodelovali v raziskavi, se od vas pričakuje:

1. izpolnjevanje vprašalnikov Donat Mg Imuno
Vprašalnik se izpolnjuje po spletu dvakrat med projektom: prvič po privolitvi v sodelovanje pri projektu (ničti dan izvajanja programa Donat Mg Imuno) in drugič na koncu programa (31. dan). Vprašanja se nanašajo na antropometrične podatke, kakovost življenja, zdravstveno in imunsko stanje, prehranjevalne navade, demografske podatke in podatke za stik.

2. komuniciranje z ekipo Donata Mg za podporo (strokovna ekipa Definicije hrane)
Za podporo pri izvajanju projekta Donat Mg Imuno vas bo ekipa Donata Mg kontaktirala po e-pošti in/ali po telefonu. Med izvajanjem programa Donat Mg Imuno ste upravičeni, da se glede vseh dodatnih vprašanj in pojasnil obrnete na ekipo Donata Mg za podporo.

Osnovni cilji programa Donat Mg Imuno so:

 • izboljšanje splošnega zdravja,
 • izboljšanje imunskega sistema,
 • izboljšanje kakovosti prehrane,
 • izboljšanje kakovosti življenja.

Izvajanje programa Donat Mg Imuno nima pričakovanih tveganj za zdravje.

Potek projekta

 • Po izpolnitvi uvodnega vprašalnika in izbiri kandidatov za izvajanje programa Donat Mg Imuno se vam bo med 25. in 30. oktobrom oglasila strokovna ekipa Definicije hrane.
 • Pred začetkom izvajanja programa Donat Mg Imuno boste izpolnili dodaten spletni vprašalnik.*
 • Izvajanje 30-dnevnega programa Donat Mg Imuno:
  • od 3. novembra do 3. decembra 2020,
  • izvajanje programa je opisano v priloženem Priročniku Donat Mg Imuno.
 • Po izvedbi 30-dnevnega programa Donat Mg Imuno boste izpolnili dodaten spletni vprašalnik.*

* Vprašalnik se izpolnjuje po spletu dvakrat med projektom: prvič po privolitvi v sodelovanje pri projektu (ničti dan izvajanja programa Donat Mg Imuno) in drugič na koncu programa (31. dan).

Zasebnost in varstvo podatkov

S sprejetjem informirane privolitve se strinjate, da:

 • organizator in strokovna ekipa skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov vodita, hranita, združujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov vseh prijavljenih udeležencev;
 • organizator in strokovna ekipa zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu;
 • organizator in strokovna ekipa obdelujeta zbrane osebne podatke zaradi obveščanja o projektu, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov;
 • se organizator in strokovna ekipa obvezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen svojim zunanjim partnerjem, če bo to potrebno za izvajanje projekta ali za zgoraj navedene potrebe;
 • se vaši podatki, če je to potrebno, zbirajo, obdelujejo in uporabijo za trženjske namene organizatorja (obvestila po e-pošti, informacije o dogodkih, posebne ponudbe, novosti);
 • organizator in strokovna ekipa skrbita za varstvo podatkov in jih ne bosta posredovala, posojala ali prodala tretji osebi brez predhodnega obvestila oziroma brez pisnega soglasja.

Privolitev v sodelovanje pri projektu Donat Mg Imuno se lahko kadarkoli prekliče.